اگر در سررسید پول ها پرداخت نشود چه باید کرد؟

قابل واخواهی از مراجع از دولت و بانک ملی میباشد اما طبیعتا چون دولت نمیخواهد ابزار سخاب برای پرداخت مطالبات پیمانکاران را حفظ نماید، احتمال نکول اوراق نزدیک به صفر است.

Comment on this FAQ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *