آیا خرید و فروش سخاب متحمل هزینه های اضافی است؟

خرید و فروش متحمل هزینه اضافی و کارمزد بانکی نیست.

Comment on this FAQ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *