استعلام و رهگیری اخزا

برای استعلام و رهگیری تخصیص اسناد خزانه میتوانید با داشتن کد رهگیری و شناسه ملی از سایت زیر استعلام فرمایید.  http://www.ifb.ir/MFI/Inquirykhazanestatus.aspx

خارج از شبکه بورس ممنوع

طبق اعلام بانک مرکزی به کلیه شبکه بانکی کشور، نقل و انتقال کلیه اسناد خزانه اسلامی، سخاب و هرنوع اوراق مشارکت خارج از شبکه بورس ممنوع میباشد   احتراما به استحضار می رساند با عنایت به هماهنگی های صورت پذیرفته با سازمان بورس و اوراق بهادار در اجرای مفاد ماده …

ماشین حساب سود اسناد خزانه اسلامی

فرابورس ایران با عرضه فایل اکسلی تحت عنوان ماشین حساب یا محاسبه گر سود مؤثر اسناد خزانه اسلامی، این امکان را ایجاد کرده تا فعالان اقتصادی و صاحبان یا معامله گران اسناد خزانه اسلامی از جمله سخاب توان محاسبه سود بر اساس قیمت مورد معامله و زمان سررسید اوراق را …