خارج از شبکه بورس ممنوع

طبق اعلام بانک مرکزی به کلیه شبکه بانکی کشور، نقل و انتقال کلیه اسناد خزانه اسلامی، سخاب و هرنوع اوراق مشارکت خارج از شبکه بورس ممنوع میباشد   احتراما به استحضار می رساند با عنایت به هماهنگی های صورت پذیرفته با سازمان بورس و اوراق بهادار در اجرای مفاد ماده …

نمونه مصارف اوراق سخاب ۳

فراخوان مناقصه عمومی (یک مرحله ای)؟ شهرداری سرخه در نظر دارد بهسازی ورودی غربی و شرقی شهر سرخه و به شرح جدول ذیل و براساس مشخصات فنی منضم به اسناد مناقصه را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به مناقصه گران واجد الشرایط واگذا نماید. نام پروژه شهرستان …

نمونه مصارف اوراق سخاب ۲

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کردستان در نظر دارد اجرای عملیات سازه و نازک کاری پارکینگ طبقاتی بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی کوثر سنندج را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به شرکتهای ذیصلاح واجد شرایط واگذار نماید.متقاضیان میتوانند با مراجعه به پایگاه ملی مناقصات کشور به آدرس …

نمونه مصارف اوراق سخاب ۱

مناقصه نوبت دوم خرید و اجرای تجهیزات موتورخانه دانشگاه دامغان درنظر دارد خرید و اجرای تجهیزات موتورخانه ساختمان سالن همایش ها و خرید تجهیزات موتورخانه های دانشکده فنی مهندسی و دانشکده زیست شناسی خود را با مشخصات مشروحه ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی در قالب یک قرارداد به شرکت …