اطلاعیه پذیرش اسناد خزانه اسلامی اخزا ۷۲۰۱

لینک کوتاه: https://sakhab.ir/ZSW45

‏پذیرش اسناد خزانه اسلامی در نماد «اخزا۷۲۰۱» در ‏بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران ‏

اطلاعیه پذیرش اسناد خزانه اسلامی اخزا 7201