۱۸۰۰میلیارد ریال مطالبه پیمانکاران با اسناد خزانه تهاتر شود

لینک کوتاه: https://sakhab.ir/kqklD

استاندار خراسان شمالی گفت: دستگاه های اجرایی استان یکهزار و ۸۰۰ میلیارد ریال مطالبه پیمانکاران را از محل اسناد اوراق تسویه خزانه استفاده و تهاتر کنند.
محمد رضا خباز روز شنبه در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی این استان اظهار داشت: ابلاغ اوراق تسویه خزانه برای تهاتر مطالبات نهادها و پیمانکاران، فرصت خوبی برای پرداخت بدهی است و از دستگاه ها و نهادهای مختلف انتظار می رود از این فرصت خوب استفاده کنند.
به گزارش ایرنا به نقل از مسئولان و کارشناسان دستگاه های اجرایی، میزان مطالبات پیمانکاران استان مشخص نیست اما تعدادی از پیمانکاران تاکنون یکهزار و ۸۰۰ میلیارد ریال را عنوان کرده اند.
استاندار خراسان شمالی با اشاره به ابلاغ اوراق تسویه خزانه برای تهاتر مطالبات نهادها و پیمانکاران گفت: به نوعی اسناد تسویه تزریق اعتبار جدید به استان است.
خباز خواستار تشکیل کمیته ای مشترک با حضور دستگاه های اجرایی مرتبط از جمله سازمان برنامه و بودجه، امور مالیاتی، تامین اجتماعی، بانک ها، پیمانکاران و اقتصاد دارایی شد و افزود: برای حمایت از بخش خصوصی راه کار هایی برای استفاده از این ظرفیت ارائه شود.
به گفته مسئولان مربوط منابع این اوراق به صورت گلوبال در سطح کشور در اختیار قرار می گیرد و هر استان که زودتر وارد عمل شود ، منابع بیشتری را جذب می کند که از آن برای تهاتر و تسویه بدهی ها استفاده می شود.
برای تهاتر بدهی ها، دستگاه ها باید در سامانه مربوط ثبت نام و اطلاعات مربوط به بدهی و مطالبات خود را درج کنند.
استاندار خراسان شمالی در بخش دیگری از سخنانش بر حمایت از بخش خصوص تاکید کرد و افزود: دستگاه های اجرایی باید از تمامی ظرفیت ها برای حل مشکلات این بخش استفاده کنند تا اقتصاد کشور و کسب و کار رونق گیرد.
خباز افزود: تاکنون از ظرفیت اسناد خزانه بسیار محدود استفاده شده است دستگاه ها در این خصوص جدی وارد کار شوند، پیمانکاران باید تقویت شوند تا بتوانند پروژه های جدید را برای خود تعریف کنند.
وی همچنین به پاسخگویی بودن دستگاه های اجرایی نیز تاکید کرد و گفت: متاسفانه برخی از اداره ها از پاسخ دادن کوتاهی می کنند که این امر ناراحت کننده است.
استاندار خراسان شمالی گفت: هم اکنون باید به بخش خصوصی پاسخ دهید و اگر نظری ندارید این امر را مطرح کنید اما بی اعتنا نباشید.