اطلاعیه پذیرش اسناد خزانه اسلامی اخزا ۸۰۵۱

لینک کوتاه: https://sakhab.ir/Y9nKB

‏پذیرش اسناد خزانه اسلامی در نماد «اخزا۸۰۵۱» در ‏بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران ‏

اخزا 8051