هفت مانع لغزش در بازار بدهی

لینک کوتاه: https://sakhab.ir/casUl
گرچه بازار بدهی همواره به عنوان کلید رونق اقتصادی مورد تاکید کارشناسان بوده است، اما بی توجهی به برخی ملاحظات می تواند منجر به خروج این بازار از ریل شود. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی هفت منشا احتمالی لغزش در انتشار اوراق خزانه اسلامی را شناسایی کرده است. بنابراین قاعده مند شدن زمان انتشار و منابع مالی تسویه اسناد خزانه، استفاده از بازار ثانویه متشکل، خودداری دولت از تامین هزینه های جاری با اوراق بدهی، هماهنگی با بازار پول و تسریع در فرآیند انتشار اوراق، راهکارهای اصلی جلوگیری از انحراف بازار بدهی محسوب می شوند.
گرچه بازار بدهی همواره به عنوان کلید رونق اقتصادی مورد تاکید کارشناسان بوده است، اما بی توجهی به برخی ملاحظات می تواند منجر به خروج این بازار از ریل شود. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی هفت منشا احتمالی لغزش در انتشار اوراق خزانه اسلامی را شناسایی کرده است. بنابراین قاعده مند شدن زمان انتشار و منابع مالی تسویه اسناد خزانه، استفاده از بازار ثانویه متشکل، خودداری دولت از تامین هزینه های جاری با اوراق بدهی، هماهنگی با بازار پول و تسریع در فرآیند انتشار اوراق، راهکارهای اصلی جلوگیری از انحراف بازار بدهی محسوب می شوند.

اسناد خزانه، در جهان امروز، یکی از مهم ترین ابزارهای دولت برای اعمال سیاست مالی به حساب می آید. بانک های مرکزی نیز از طریق ورود به بازار ثانویه اسناد خزانه، به اعمال سیاست پولی یعنی عملیات بازار باز می پردازند. بر این اساس نخبگان اقتصادی، نظر به اهمیت، جایگاه و کاربردهای عدیده این اوراق در اقتصاد، استفاده از آنها را در کشور مورد تاکید قرار داده اند.

در ایران و برخی کشورهای اسلامی دیگر اما مهم ترین مانع استفاده از این ابزار مالی، ماهیت ربوی آن است. ازاین رو، اقتصاددانان اسلامی، نوآوری هایی در این زمینه به خرج دادند که نتیجه آن معرفی ابزاری جدید تحت عنوان اسناد خزانه اسلامی بود. دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در پژوهشی به قلم سید سعید موسوی به طرح راهکارهایی برای جلوگیری از انحراف بازار بدهی از مسیر اصلی خود پرداخته است. در این گزارش خلاصه ای از پژوهش مزبور را می خوانیم.

اسناد خزانه اسلامی در ایران
همان طور که اشاره شد، مهم ترین مانع برای استفاده از این اسناد در ایران ماهیت ربوی آن بوده است. به این ترتیب به منظور بهره مندی از مزایا و اجتناب از جنبه های غیرشرعی اسناد خزانه متعارف، برمبنای بیع دین که مورد وفاق اکثریت مراجع عظام تقلید است، ابزار نوینی با نام اسناد خزانه اسلامی ارائه شد که بخش زیادی از کارکردهای اسناد خزانه متعارف را پوشش داده است. برای اولین بار در سال ۹۲، اسناد خزانه اسلامی جای خود را به طور رسمی در بودجه دولت پیدا کرد و اولین عملکرد آن در اواخر سال ۹۳ به ثبت رسید.

دولت ابتدا بر مبنای بدهی مسجل پیمانکاران، اسناد خزانه اسلامی را منتشر کرده و در اختیار ایشان قرار می دهد، سپس پیمانکارانی که در کوتاه مدت نیازمند نقدینگی هستند، با توجه به جواز بیع دین، می توانند اسناد خود را در بازار تنزیل کنند. این اسناد، گرچه می توانند به صورت کوتاه مدت و بلندمدت (از یک تا دو سال) منتشر شوند ولی تا به امروز به جز یک مورد (سخاب۷) به صورت کوتاه مدت یعنی حداکثر یکساله منتشر شده اند.

باید توجه داشت از آنجا که تنها محل کسب سود از این اوراق نرخ تنزیل یا همان اختلاف قیمت خرید اوراق با قیمت سررسید است، طولانی شدن زمان عرضه آنها باعث می شود قیمت خرید و فروش اوراق مذکور، به شدت کاهش پیدا کند تا بتواند سود انتظاری سرمایه گذاران را تامین کند.تا امروز بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی در فرابورس ایران منتشر شده است. این اوراق شامل ۵/ ۱۳ هزار میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه اسلامی در نماد «اخزا۱» تا «اخزا۱۱»، ۵/ ۴ هزار میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه اسلامی کوتاه مدت در نمادهای «سخا۱» و «سخا۲» و همچنین بیش از ۱۲ هزار میلیارد اوراق اسناد خزانه اسلامی بانکی در ۶ نماد «سخاب» می شود و تاکنون ۱۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از آن ها سررسید شده است.

راهکارهایی برای جلوگیری از انحراف بازار بدهی
۱. انتشار اسناد خزانه مبتنی بر یک قاعده مالی تضمین کننده پایداری مالی دولت: تحلیل متعارف بدهی و کسری بودجه دولت مبتنی بر تحلیل سنتی و حقیقی از بازار وجوه مشتمل بر تقاضا و عرضه پس انداز و نرخ بهره حقیقی است. بر این مبنا، سیاست مالی انبساطی در کوتاه مدت باعث افزایش تقاضای کالاها و خدمات و همچنین تورم شده و موجد آثار حقیقی است. این رویکرد بر لزوم توجه به آثار بلندمدت کسری بودجه بر اقتصاد همچون کاهش پس انداز، افزایش نرخ بهره واقعی و در نتیجه پدیده ازدحام یا برون رانی تاکید دارد.

اما یکی از مناقشه های اساسی در بین اقتصاددانان، بحث بر سر آثار سیاست مالی و هر یک از روش های تامین مالی آن است. در این میان به نظر می رسد دو راهکار پیش روی دولت ها قرار دارد. در وهله اول دولت می تواند با افزایش مالیات، به جبران هزینه های خود بپردازد. در این خصوص اما افزایش هزینه دولت در دوره فعلی از طریق افزایش مالیات ها با یک تاخیر زمانی در دوره بعدی جبران خواهد شد و به نوعی پس انداز به شمار می رود (مخصوصا برای طبقاتی که اوراق دولتی را خریداری نکرده و از عایدی بهره ای آن هم بی نصیب هستند).

اینجا اما تفسیر متعادل تری در قالب سیاست های درآمدی ظهور می کند. این رویکرد معتقد است، بهتر است سیاست های انبساطی به جای افزایش هزینه ها از مسیر انتشار اوراق بدهی از مسیر کاهش مالیات دنبال شود (اوراق اسناد خزانه اسلامی از پرداخت مالیات معاف هستند). بنابراین در سیاست مالی ضدچرخه ای و در چارچوب هموارسازی مالیاتی، اوراق بدهی نقش بسزایی ایفا می کنند، گرچه در سیطره قواعد و چارچوب های بالادستی هستند.

۲- ممانعت از ایجاد بازار ثانویه غیرمتشکل برای این اسناد و تمرکز معاملات آن در بورس: بازار ثانویه اسناد خزانه اسلامی از سال ۹۴ تا اواخر سال ۹۵ از طریق فرابورس مدیریت می شد. با مشخص شدن عایدی بالای اسناد خزانه اسلامی، ادعا بر این بود که کاهش عایدی بورس حداقل تا اندازه زیادی ناشی از رونق بازار بدهی است. یکی از اعتراض های دیگر در آن زمان، اعتراض هایی بود که از سوی بانک مرکزی علیه بازار ثانویه این اسناد وجود داشت. بانک مرکزی مدعی است که یکی از دلایل فشار بر نرخ سود بین بانکی، رونق بازار بدهی است.

این موارد موجب شد تا در ادامه، بازار ثانویه اسناد خزانه اسلامی از طریق سیستم OTC بانک ملی و بدون شفافیت استاندارد شرکت فرابورس مدیریت شده و با نرخ های تنزیل حتی بالاتر از ۳۰ درصد مبادله شود. این فرآیند که با توجه به بند «ج» از ماده یک آیین نامه اجرایی اسناد خزانه اسلامی سال ۱۳۹۶، غیرقانونی به نظر می رسد، نتوانست دوام چندانی داشته باشد. به این ترتیب مبادله ثانویه اسناد خزانه اسلامی ناگزیر به فرآیند استاندارد شرکت فرابورس بازگشت. بازگشتی که به موجب افزایش شفافیت در این بازار، نرخ ها در این بازار را به روند متعادلی بازگرداند.

۳- جلوگیری از تبدیل شدن اسناد خزانه اسلامی به ابزاری برای بازی پونزی دولت: همان قدر که یک بازار بدهی توسعه یافته می تواند هر کشوری را در مسیر رونق به حرکت درآورد، به همان میزان نیز یک مدیریت نادرست این بازار را وارد مسیرهای انحرافی می کند.

در اینجا به اصطلاحی تحت عنوان Roll over کردن یا غلتاندن بدهی برخورد می کنیم. به عبارتی به موجب Roll over، بدهی ها از دوره ای به دوره دیگر راه یافته و غلتاندن بدهی به سال های آتی (قرض گرفتن جدید به نیت پرداخت بدهی قبلی) صورت می گیرد. این امر به خودی خود، اقدامی نادرست به حساب نمی آید بلکه شرایط آنجا انحرافی می شود که دولت با آگاه بودن به دسترسی به چنین ابزاری (بازار بدهی)، هزینه های جاری خود را افزایش داده و اقدام به ایجاد بدهی کند. اینجاست که به عبارتی دیگر (Roll over) بدهی ها می تواند این انگیزه را ایجاد کند که دولت هزینه های خود را افزایش دهد.

۴- ایجاد هماهنگی میان سیاست های پولی و انتشار اسناد خزانه اسلامی و پیشگیری از آثار سوء انتشار اوراق بر نظام بانکی: یکی از موضوعاتی که مورد اتفاق نظر اکثر کارشناسان اقتصادی است، تاثیرگذاری منفی و افزایش فشار انتشار حجم زیاد اوراق بدهی و معاملات ثانویه آن در بازارهای مالی بر نرخ سود بانکی و همچنین خروج منابع از بازار سهام است. البته به نظر می رسد با توجه به سهم و اثر کم بازار ثانویه اسناد خزانه اسلامی نسبت به بازار بین بانکی، در مورد آثار منفی این اسناد بر نرخ سود بانکی اغراق شده است.

در مجموع اما به نظر می رسد لازم است هماهنگی هایی میان سیاست های پولی و انتشار اسناد خزانه اسلامی صورت گیرد تا مانع از فشار بر نظام بانکی شود.

۵- اتخاذ تدبیری مناسب در مورد هموارسازی زمانبندی انتشار اسناد: در این خصوص باید توجه داشت انتشار اسناد خزانه اسلامی نیازمند برنامه ریزی دقیق در زمان مناسب است. به عبارتی دیگر، دولت در زمان انتشار این اوراق علاوه بر توجه به وضعیت و شرایط اقتصادی بازارهای پولی و مالی، از توانایی لازم برای تامین هزینه های مالی انتشار این اوراق نیز برخوردار باشد.

۶- بازنگری در موضوع حفظ قدرت خرید: یکی از ابداعات اسناد خزانه اسلامی نسبت به اسناد خزانه متعارف، تعدیل رقم اسمی آن با توجه به نرخ سود سالیانه مصوب شورای پول و اعتبار است. اعمال نرخ بهره به بدهی های دولت از بازه تسجیل بدهی تا زمان انتشار (و از آن بدتر تا زمان سررسید)، با توجه به نرخ بالای سود بانکی درحال حاضر، برای پایداری بدهی های دولت خطرناک به نظر می رسد، هرچند بخش خصوصی این مهم را حق طبیعی خود قلمداد می کند. البته برخی از اقتصاددانان معتقدند از آنجا که پروژه های عمرانی در کشور معمولا بیش برآورد می شوند، کاهش قدرت خرید در اثر زمانمند شدن وصول مطالبات پیمانکاران، تا حدی به تعدیل تورش مذکور می انجامد و ازاین رو وضع نرخ بهره بر این زمانمندی اقدامی نادرست ارزیابی می شود.

۷- تسریع در فرآیندهای تخصیص اسناد به اقشار و سازمان های هدف: اسناد خزانه اسلامی، ابزاری است که می تواند نوسانات موجود در منابع درآمدی دولت را پوشش دهد. به عبارتی دیگر دولت با انتشار اسناد خزانه با سررسید ماه های آتی و تسریع در تحویل این اوراق به پیمانکاران، عملا تعهدات خودش را در مقابل آنها ایفا می کند و به این وسیله جلوی توقف پروژه ها را می گیرد. از سوی دیگر با ایجاد انگیزه در پیمانکاران برای ادامه فعالیت ها و انجام پروژه های جدید، موجبات تسریع در اجرای پروژه ها را فراهم می آورد. همچنین منابع حاصل از آن صرف هزینه های جاری دولت ها می شود. در عین حال باید توجه داشت اولویت تخصیص اسناد خزانه اسلامی به پروژه هایی تعلق می گیرد که تکمیل آنها زودتر به نتیجه می رسد و تسویه بدهی های معوق سبب تسریع در تکمیل پروژه و شروع بهره برداری آن می شود.

مروری بر برخی ویژگی های اسناد خزانه اسلامی
۱- حفظ قدرت خرید: در فرآیند نهایی شدن ایده اسناد خزانه اسلامی، نمایندگان بخش خصوصی در قالب مذاکرات کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه، توانستند دولت را مجاب کنند تا اسناد خزانه را با قید حفظ قدرت خرید منتشر کند و این موضوع در قوانین بودجه نیز منعکس شده است. براساس تبصره یک از ماده ۲ آیین نامه اجرایی، بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان تایید آخرین صورت وضعیت طلبکاران توسط ذی حساب و مقام مجاز دستگاه اجرایی تا تاریخ انتشار اسناد خزانه اسلامی خواهد بود.

بر مبنای این دستورالعمل، از زمانی که بدهی دولت به پیمانکاری خاص مسجل و به تایید ذی حسابی و مسوول دستگاه اجرایی برسد، تا زمان انتشار اسناد خزانه، معادل نرخ سود سالانه مصوب شورای پول و اعتبار به ارزش بدهی تسجیل شده اضافه خواهد شد. در واقع ارزش اسمی اسناد پرداخت شده به هر پیمانکار عبارت است از رقم بدهی تسجیل شده به علاوه نرخ سود سالانه در بازه زمانی بین زمان تسجیل و زمان انتشار.

۲-دارا بودن بازار ثانویه: بازار ثانویه اسناد خزانه جهت اجرای بند «۲» ماده۷ قانون بازار اوراق بهادار و ماده ۲۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مصوبه مورخ ۱۲ / ۳ / ۱۳۹۳ شورای عالی بورس و اوراق بهادار، در تاریخ ۱۸ / ۶ / ۱۳۹۴ به تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

مطابق این دستورالعمل، آن دسته از دارندگان اسناد خزانه اسلامی که خواستار فروش اسناد خود هستند، با ارائه فرم تعهد عرضه به کارگزاری های شرکت فرابورس به این کار مبادرت می ورزند.

در عمل از مهر ماه سال ۱۳۹۴ معاملات ثانویه اسناد خزانه اسلامی عملیاتی و اولین معاملات اجرایی شد. همان طور که پیش از این نیز اشاره شد برخی مدعی بودند کاهش عایدی بورس حداقل تا اندازه زیادی ناشی از رونق بازار بدهی است. از سویی دیگر، اعتراض هایی از جانب بانک مرکزی علیه بازار ثانویه این اسناد وجود داشت. بانک مرکزی مدعی بود یکی از دلایل فشار بر نرخ سود بین بانکی، رونق بازار بدهی است. تفکری نادرست که زمینه انتشار اسناد خزانه اسلامی از طریق سیستم OTC بانک ملی را فراهم آورد. موضوعی که وضعیت نابسامانی را به وجود آورد و سبب شد تا این اوراق با نرخ های بالاتر از ۳۰ درصد مبادله شوند.

در ادامه اما با توجه به غیرقانونی بودن امر مذکور، معاملات این اوراق به بازار ثانویه فرابورس ایران منتقل شد و پس از آن شاهد نرخ های متعادل در میان اوراق مذکور بودیم.

۳- تعیین قیمت اسناد خزانه اسلامی از طریق مکانیزم بازار: قیمت بازاری اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه، از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا مشخص می شود که این مکانیزم در عرضه اولیه به یکی از دو روش ثبت سفارش یا روش حراج صورت می پذیرد. این قیمت به طور کلی تحت تاثیر دو عامل نرخ سود مورد انتظار و فاصله تا سررسید است.

۴- ریسک های اسناد خزانه اسلامی: در بازار ثانویه ریسک های متنوعی وجود دارد. برخی از ریسک های بازار ثانویه عبارت است از ریسک نرخ سود بانکی، ریسک نرخ ارز، ریسک تورم، ریسک اعتباری، ریسک شریعت، ریسک نقدشوندگی، ریسک بازارگردانی و ریسک قانونی.

درخصوص اسناد خزانه اسلامی از منظر فعالان بازار سرمایه، ریسک نرخ سود بانکی، ریسک نقدشوندگی، ریسک تورم و نرخ ارز از احتمال وقوع بیشتری برخوردارند. همچنین شدت تاثیر ریسک های نرخ سود بانکی، نقدشوندگی، اعتباری و تورم بیشتر خواهد بود. جالب توجه است که ریسک نکول از منظر فعالان بازار سرمایه ناچیز تلقی نشده است.

این در حالی است که برخی منتقدان از نگرانی های خود درخصوص تکرار تجربه نکول اوراق مشارکت در اسناد خزانه اسلامی سخن می گویند. شاید یکی از دلایل این موضوع این باشد که فعالان بازار نسبت به وضعیت اعتباری دولت و دسترسی سخت آن به اعتبار ارزان آگاه هستند. همچنین سابقه نکول دولت در اوراق مشارکت به راحتی از ذهن فعالان بازار پاک نخواهد شد.

در اوایل این موضوع سبب شد تا با نزدیک به زمان سررسید «اخزا۱»، دارندگان اسناد مذکور از بیم نکول، با نرخ های بالایی به تنزیل اسناد خود مبادرت کنند. بعدها اما با توجه به اینکه دولت در سررسید و حتی چند روز زودتر، مبالغ اسناد خزانه را تسویه کرد، از این نگرانی ها به میزان قابل توجه کاسته شد و نرخ ها در بازار تا حدی کاهش یافتند.دولت و مجلس نیز در راستای افزایش اعتماد بازار و کاهش نرخ تنزیل در بازار ثانویه با ارائه بندهایی مجزا در لایحه و قانون بودجه نسبت به بازپرداخت تضمینی و قطعی این اسناد اقدام کردند.

عملکرد اسناد خزانه اسلامی
اسناد خزانه اسلامی، اوراقی بدون کوپن بوده و عایدی آن از محل اختلاف قیمت خرید و قیمت اسمی آن است. در عین حال این اسناد به علت ماهیت کوتاه مدت و نقدشوندگی آن، نرخ بهره کمتری نسبت به اوراق قرضه دارد. عاملان اقتصادی، مخصوصا نهادهای مالی و بانک ها به دلایل مختلفی توجه زیادی به اسناد خزانه دارند. به عنوان نمونه اسناد خزانه دولتی به دلیل عدم ریسک نکول، معافیت از مالیات، نقدشوندگی بالا و… از اهمیت بسزایی در سیاست مالی برخوردار است.

همچنین عاملان اقتصادی با خریداری این اوراق، ریسک پرتفوی خود را به طور قابل ملاحظه ای کاهش می دهند. علاوه بر این با توجه به اعتبار دولت مرکزی، این اوراق یکی از مهم ترین وثیقه بانک ها در بازار بین بانکی و همچنین در تعامل بین بانک ها و بانک مرکزی برای گرفتن ذخایر به شمار می رود.نرخ بهره اسناد خزانه بهترین شاخص برای تورم انتظاری و یکی از نرخ های مهم در ساختار زمانی و ساختار ریسک نرخ بهره و نیز در تعیین کف نرخ بهره بازارهای مالی است. البته این کارکرد مستلزم توسعه و تعمیق بازار بدهی و ارائه انواعی از اوراق بدهی دولتی و غیردولتی در سررسیدهای کوتاه مدت و بلندمدت است.