مشخصات اوراق بدهی دولتی (اوراق مرابحه عام دولت نماد اراد) قابل عرضه در حراج تدریجی از تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ الی ۱۳۹۹/۱۰/۰۸

لینک کوتاه: https://sakhab.ir/v7zir

مشخصات اوراق بدهی دولتی قابل عرضه در حراج تدریجی از تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ الی ۱۳۹۹/۱۰/۰۸