مراحل معاملات سخاب

مراحل فروش سخاب از طریق بورس

۱- پذیرش در یکی از کارگزاری های بورس

در صورتیکه برای اولین بار است برای پذیرش به کارگزاری مراجعه می فرمایید داشتن مدارک هویتی شخص حقیقی (کارت ملی و شناسنامه و شماره حساب) و اشخاص حقوقی ( اصل اساسنامه و آگهی تاسیس و آگهی تغییرات ) و حضور صاحبان امضا الزامیست.

۲- ارائه اصل برگه سخاب و تکمیل فرم درخواست تغییر ناظر
۳- تکمیل فرم سفارش فروش و فروش تعداد مدنظر با قیمت مدنظر در تابلوی فرابورس
۴- واریز وجه اسناد سخاب به شماره حساب اعلامی یک روز بعد از انجام فروش
۵- کل کارمزد معاملات مقدار ۰٫۰۰۰۷۷۴ می باشد که از وجه فروخته شده و باقیمانده به حساب فروشنده واریز می گردد.