ماموریت

ما بصورت روزانه نسبت به آخرین بخشنامه های دولتی و قوانین بودجه کشور در این حوزه اقدام نموده و تا حد امکان نرخ های مورد معامله اوراق مختلف را اعلام خواهیم نمود.

کمک به طرفین معاملات

پیمانکاران محترم در صورت قصد فروش اوراق می توانند نسبت به اعلام حجم و قیمت مد نظر در این پایگاه اطلاعرسانی اقدام نمایند و این پایگاه پس از احراز هویت فروشنده و اوراق مد نظر نسبت به اعلام عمومی به خریداران حقوقی و حقیقی مانند صندوق های سرمایه گذاری، شرکت های سبد گردان، شرکت های لیزینگ، شرکت های بیمه، شرکت های سرمایه گذاری اقدام نموده و در یک شرایط امن و رقابتی معاملات را در اسرع وقت و بصورت مطمئن و با نرخی منصفانه کارسازی نماید.

انصاف، شرط اصلی

لازم به ذکر است کلیه پرداخت های لازم با نرخی منصفانه و به صورت رسمی و با فاکتور رسمی و معتبر کارگزاری صورت خواهد گرفت تا از هرگونه ایجاد مشکلات و تبعات مالیاتی در آینده جلوگیری به عمل آید.