عرضه اولیه اسناد خزانه اسلامی در نماد اخزا۶۱۲۱

لینک کوتاه: https://sakhab.ir/PPpIq

عرضه اولیه اسناد خزانه اسلامی با تاریخ سررسید ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ در نماد “اخزا۶۱۲۱” در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

عرضه اولیه اسناد خزانه اسلامی با تاریخ سررسید 1398/11/14 در نماد "اخزا6121