عرضه اولیه اسنادخزانه اسلامی در نماد (اخزا۷۰۴۱) در روز شنبه مورخ ۹۷/۰۶/۲۴

لینک کوتاه: https://sakhab.ir/D6Y2U

کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره ۱۲۹۲/الف/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ این شرکت، عرضه اولیه اوراق با نام اسناد خزانه اسلامی ۹۹۱۰۲۲ با تاریخ سررسید ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ در نماد معاملاتی (اخزا۷۰۴۱)، به روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴، موکول شد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران

کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره ۱۲۹۲/الف/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ این شرکت، امروز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ اوراق با نام اسناد خزانه اسلامی (اخزا۷۰۴۱) با تاریخ سررسید ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ در نماد معاملاتی (اخزا۷۰۴۱)، برای اولین بار از طریق بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران عرضه می گردد. در این خصوص توجه به موارد ذیل ضروری است: ۱) تعداد کل اوراق سپرده شده و قابل معامله تا تاریخ انتشار اطلاعیه مذکور ۲۴,۴۴۱,۴۶۶ ورقه می باشد. ۲) تاریخ سررسید اوراق مذکور ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ می باشد. ۳)نحوه تسویه و پایاپای معاملات T+1 می باشد. ۴)هیچگونه محدودیتی در خصوص تعداد اوراق قابل خریداری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی وجود ندارد. ۵)محدودیت حجمی (حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) ۲۵،۰۰۰ ورقه می باشد. ۶) مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی (هر ورقه ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال) در سررسید نهایی (تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ) توسط خزانه داری کل کشور تأمین شده و ازطریق شرکت سپره گذری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب آخرین دارندگان اسناد خزانه اسلامی واریز خواهد شد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر اعم از موضوع انتشار اوراق، ارکان اوراق و سایر موارد می توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران

اخزا 7041