عرضه اولیه اسنادخرانه اسلامی در نماد اخزا۷۰۷۱

لینک کوتاه: https://sakhab.ir/P9DGc

کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره ۱۳۲۹/الف/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ این شرکت، روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ اوراق اسناد خزانه اسلامی با تاریخ سررسید ۱۳۹۸/۰۶/۲۷، برای اولین بار پس از پذیرش در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران در نماد اخزا۷۰۷۱ عرضه می گردد. لذا خواهشمند است نسبت به تعیین کارگزار ناظر برای مشتریان خود در سامانه معاملاتی در نماد ذاخزا۷۰۷ ، دراسرع وقت اقدام فرمائید. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران

عرضه اولیه اسنادخرانه اسلامی در نماد (اخزا7071)