شرط سازمان مالیاتی برای احتساب هزینه تنزیل اوراق بهادار اسلامی

لینک کوتاه: https://sakhab.ir/8WgYY

طبق بخشنامه سازمان مالیاتی، هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی فقط­ برای اشخاص دریافت‌کننده اوراق از دولت و حداکثر معادل سود مورد انتظار عقود مشارکتی به عنوان هزینه قابل قبول محسوب می‌شود.

شرط سازمان مالیاتی برای احتساب هزینه تنزیل اوراق بهادار اسلامی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از اینبا؛ ​­­بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور ابلاغ شد.

بر این اساس هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی که توسط دولت منتشر شده و تضمین ۱۰۰ درصد بازپرداخت آن به عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیر معاف مالیاتی نظیر فعالیت‌های پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذار شده است به استناد ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً برای اشخاص دریافت‌کننده اوراق مذکور از دولت و حداکثر معادل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوبه شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول محسوب می‌شود.