شرایط رسمی نقل و انتقال قطعی اسناد خزانه اسلامی (سخاب)

لینک کوتاه: https://sakhab.ir/Vi3j0

شرایط رسمی نقل و انتقال قطعی اسناد خزانه اسلامی (سخاب)
پیرو دستورالعمل مبنی بر نقل و انتقال ثانویه اسناد خزانه ، قبل از سررسید با نماد سخاب که در بانک ملی ایران (شعب منتخب) از شنبه مورخ،۲۴ تیر ۱۳۹۶صورت می پذیرد. موارد زیر جهت راهنمایی پیمانکاران و سرمایه گذاران به حضورتان ایفاد می گردد.
۱٫ نقل و انتقال ثانویه ، به عموم اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی بلامانع است.
۲٫ نقل و انتقال ثانویه صرفا از طریق شعب واگذارنده اسناد امکان پذیر است.
۳٫ حضور هم زمان انتقال دهنده و انتقال گیرنده اسناد در شعب واگذارنده ، الزامی است.
۴٫ انتقال دهنده و انتقال گیرنده ملزم است در بانک ملی ایران ، حساب بانکی داشته باشند.
۵٫ در هنگام نقل و انتقال اسناد، انتقال گیرنده حتما باید کد بورسی داشته باشد.