سقوط ۹۷ درصدی سود شرکت مشهور به ۱۰ علت/ افت۷۶ درصدی سود یک شرکت

لینک کوتاه: https://sakhab.ir/ziDFF

شرکت مشهور آبسال به ۱۰ دلیل اقدام به تعدیل منفی ۹۷ درصدی سود سال مالی قبل کرد و پخش البرز هم محبور به کاهش ۷۶ درصدی سود شد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ،شرکت پخش البرز که با سرمایه ۶۰ میلیارد تومانی در فرابورس حضور دارد ، با تعدیل منفی ۷۶ درصدی سود هر سهم سال مالی اسفند گذشته، این متغیر مهم را از ۲۸۱ به ۶۶ ریال کاهش داد و با این رقم اندک آماده برگزاری مجمع سالانه شد.
“پخش” که از ۱۹ خرداد با توقف نماد و سپس با تلعیق نماد به دلیل عدم افشای به موقع اطلاعات با اهمیت شده در این رابطه توضیح داد: مفاد تفاهم نامه منعقده با وزارت بهداشت در نیمه دوم سال به منظور تسویه مطالبات شرکت از مراکز درمانی دولتی از طریق اسناد خزانه اسلامی ( اخزا ) ، در موعد مقرر اجرا نشده و لذا فرصت های فروش در ماه های حساس پایان سال ، از دست رفته و به تبع آن سود ناخالص ( مارژین ) مورد انتظار محقق نشده است.
خالص سایر هزینه ها و درآمدهای شرکت (به استثنای بهای تمام شده کالای فروش رفته ) نسبت به پیش بینی قبلی انحراف با اهمیتی نداشته و لذا انحراف سود خالص شرکت عمدتاً ناشی از عدم تحقق سود ناخالص بوده که آنهم ناشی از عدم تحقق فروش های پیش بینی شده به دلایل فوق است.
شرح کامل دلایل تعدیل منفی ۷۶ درصدی سود پخش البرز
همچنین شرکت آبسال که از برندهای مشهور صنعت لوزان خانگی ایران بشمار می رود و با سرمایه ۳۶ میلیارد تومانی در بورس حاضر است، سود پیش بینی شده هرسهم سال مالی اسفند قبل را با ۹۷ درصد ریزش از ۱۱۷ به ۳ ریال کاهش داد و این رویداد را ناشی از ۱۰ عامل دانست.