ساماندهی بدهی های دولت لحاظ شده است

لینک کوتاه: https://sakhab.ir/bmN8E

مهدی بنانی روز یکشنبه در کارگاه آموزشی ابزارهای نوین تامین مالی در اقتصاد و دارایی البرز افزود: با اجرای نظام حسابداری بخش عمومی با رویکرد تعهدی و قانون رفع موانع تولید از سال ۹۴، موضوع شناسایی بدهی ها، ضبط ، ثبت و احصاء آنها به مرحله اجرا درآمده است.
وی اضافه کرد: برهمین وزارت اقتصاد و دارایی که وظیفه پیگیری مسائل مالی و محاسبات دولت را بر عهده دارد ، متولی انجام این امر شده است .
بنانی گفت: با هدف اجرای این طرح، اداره کل بدهی ها و دارایی های مالی عمومی در وزارت اقتصاد و دارایی و نیز اداره تلفیق حساب ها و امور بدهی ها در ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها تشکیل شد.
وی ادامه داد: اداره کل بدهی ها و دارایی های مالی عمومی در وزارت اقتصاد و دارایی در موضوع ساماندهی بدهی ها پس از شناسایی و احصاء بدهی ها، وارد مرحله اجرایی شده و به منظور مدیریت آنها، ابزارهایی از جمله صکوک، اسناد خزانه، تهاتر، نقل و انتقال بدهی ها در اختیار مجموعه اجرایی کشور قرار گرفت.
کارگاه آموزشی ابزارهای نوین تامین مالی در اقتصاد و دارایی به مدت یک روز در کرج برگزار شد.