زمان حضور سخاب ٢ در تابلوی معاملات مشخص شد

لینک کوتاه: https://sakhab.ir/NlSW8

به گزارش بورس٢۴،سخاب ٢ هم روز سه شنبه بیست و یکم ماه جاری (شهریور) در حالی مورد معامله قرار خواهد گرفت که سررسید کوتاه مدتی تا تاریخ بیست و دوم آبان ماه یعنی دو ماهه دارد.