توقف نماد معاملاتی اسناد خزانه اسلامی در نماد (اخزا۷۱۱۱)

لینک کوتاه: https://sakhab.ir/66Z6C

به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی اسناد خزانه اسلامی در نماد (اخزا۷۱۱۱)، به منظور پرداخت مبالغ اسمی این اوراق، در پایان معاملات امروز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ متوقف می گردد. همچنین پیرو تدابیر اتخاذ شده از سوی دولت محترم مبنی بر پرداخت به موقع مبالغ اسمی اسناد خزانه اسلامی در نماد (اخزا۷۱۱۱) و لزوم برنامه ریزی به منظور تسویه این اوراق در سرررسید مزبور، کلیه دارندگان این اوراق اعم از خریداران، پیمانکاران و دارندگان اسناد خزانه اسلامی، می بایست نسبت به اعلام شماره حساب بانکی خود به یکی از کارگزاری های عضو فرابورس ایران اقدام نموده باشند. مبلغ اسمی این اسناد خزانه اسلامی در سررسید مربوطه، صرفا به حساب بانکی معرفی شده دارندگان این اسناد که در سامانه تسویه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار وتسویه وجوه، ثبت شده باشد واریز خواهد شد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران