تعیین کارگزار ناظر در نمادهای معاملاتی (اخزا۶۲۲۱)، (اخزا۶۲۳۱) و(اخزا۶۲۴۱)

لینک کوتاه: https://sakhab.ir/Xl1ax

کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ با توجه به

عرضه اولیه اوراق اسناد خزانه اسلامی در نمادهای معاملاتی اخزا۶۲۲۱ با تاریخ سررسید ۱۳۹۸/۰۵/۲۳، اخزا

۶۲۳۱ با تاریخ سررسید ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ و اخزا۶۲۴۱ با تاریخ سررسید ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ طی روزهای آتی خواهشمند است نسبت به تعیین کارگزار ناظر برای مشتریان خود در سامانه معاملاتی در نمادهای ذاخزا۶۲۲ ، ذاخزا۶۲۳ و ذاخزا۶۲۴ دراسرع وقت اقدام فرمائید. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران