بانک کشاورزی سهم خود را در بانک ملت می‌فروشد

لینک کوتاه: https://sakhab.ir/TlfES

سه‌شنبه ۲۱ شهریور ماه ۹۶ شرکت خدمات پشتیبانی مهر ۷۸ وابسته به بانک کشاورزی ایران تعداد ۶۸۳ میلیون و ۹۲۳ هزار و ۷۵۷ سهم معادل ۱٫۳۶ درصد از کل سهام بانک ملت را به قیمت هر سهم ۱۲۵ تومان در بازار اول بورس تهران روانه میز فروش خواهد کرد.
بر اساس این گزارش این دارایی مالی بطور یکجا و نقد بوده و کارگزاران خریدار در صورتی مجاز به ورود سفارش خرید در سامانه معاملاتی خواهند بود که سه درصد از ارزش سهام مورد معامله بر پایه قیمت پایه را بطور نقد و یا به صورت ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط از مشتری دریافت و به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی (سمات) یا شرکت بورس ارایه کنند.

حداکثر مهلت پرداخت حصه نقدی نیز در صورت معامله این بلوک ۹ روز کاری بعد از تاریخ مشخص شدن برنده رقابت خواهد بود.

در عین حال خریدار یا خریداران باید سقف مجاز تملک سهام بانک ها به صورت مستقیم و مستقیم را بر اساس محدودیت ماده ۷ اساسنامه بانک ها مصوب بانک مرکزی و محجدودیت ماده ۵ اصل ۴۴ قانون اساسی را رعایت کنند.

در صورت معامله این بلوک ۱٫۳۶ درصدی بانک کشاورزی از ترکیب سهامداران عمده بیش از یک درصدی بانک ملت خارج خواهد شد.

به گزارش فارس؛ بانک کشاورزی که این روزها بر روی جمع آوری اوراق خزانه دولتی (سخاب ۵) در فرابورس تمرکز کرده در اقدامی قابل تامل ناگزیر به ورود به ترکیب سهامداری شرکت آذرآب پس از تخصیص اعتبار ۵۵ میلیارد تومانی از طریق شرکت کارگزاری خود در ازای توثیق سهام به برخی اشخاص حقیقی برخوردار از مالکیت سهام “فاذر” و عدم تسویه مطالبات بانک مذکور شده است