اوراق سخاب، مشکل جدید بازار سرمایه

لینک کوتاه: https://sakhab.ir/Sv1eA

پس از چند هفته متوالی، روند صعودی بازار سرانجام هفته گذشته با ثبت کاهش ۲۴۳ واحدی شاخص کل متوقف شد. علاوه بر اینکه کاهش نقدینگی و افزایش حجم عرضه ها در شکل گیری روند نزولی بازار موثر بود،

اوراق سخاب، مشکل جدید بازار سرمایه

اوراق سخاب نیز که بر اساس اخبار با نرخ سود بین ۳۰ تا ۴۰ درصد به فروش می رسد به مشکل جدید بازار سرمایه و عاملی اثرگذار در خروج نقدینگی از بازار بدل شده است.روند هفتگی صندوق های سرمایه گذاری در سهام نیز متاثر از شرایط بازار، از ثبت بازده منفی در بیش از نیمی از صندوق ها طی هفته گذشته خبر می دهد که در این میان صندوق های بذرآفرین امید، ایساتیس، نقش جهان، آتیه درخشان مس، بانک اقتصاد نوین عملکرد مناسب تری داشتند. همچنین طی یک ماه گذشته نیز صندوق های سرمایه گذاری آتیه درخشان مس، نقش جهان و مشترک آرمان با بازده حدود ۱۰ درصدی در میان برترین ها قرار گرفته اند.