افزایش صدور«اخزا»ها در بازار سرمایه

لینک کوتاه: https://sakhab.ir/A3N8J
سمات : سرپرست امور ناشران شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه گفت: تعداد ۲۹ نماد اسناد خزانه اسلامی در نیمه نخست امسال صادر شد تا رکورد صدور نمادهای این اوراق در بازار سرمایه شکسته شود.مریم شاه حسینی افزود: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در ۶ ماه نخست سال ۹۷ تعداد ۲۷ نماد اخزا برای ۶۴ هزار و ۸۴ کد سهامداری صادر کرد که در مجموع ۱۷۵ میلیون و ۸۳۶ هزار سهم به سهامداران این اوراق اختصاص یافت. وی ادامه داد: دو اوراق سخاب برای ۱۷۳ سهامدار نیز در نیمه نخست امسال صادر شد که در مجموع ۱۰ میلیون و ۸۰۹ هزار سهم به آنها تخصص داده شد. سرپرست امور ناشران سمات اظهار کرد: این در حالی است که شرکت سپرده‌گذاری مرکزی سال گذشته ۲۷ نماد اسناد خزانه اسلامی شامل ۲۱ نماد اخزا و ۶ سخاب برای ۳۱ هزار سهامدار صادر کرده بود. اسناد خزانه اسلامی، اوراق بهادار با نامی است که دولت برای تصفیه بدهی‌های خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می‌کند.