افاد۴

لینک کوتاه: https://sakhab.ir/KYwog

اوراق منفعت دولت به ارزش ۱۰۰ هزار میلیارد ریال در فرابورس پذیره‌نویسی می‌شود

نماد: افاد۴

تاریخ پذیره‌نویسی: دوشنبه ۲۹ مهرماه

موضوع انتشار این اوراق تامین مالی دولت است.

پذیرش افاد4