اطلاعیه پذیرش نهایی اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت – اشاد

لینک کوتاه: https://sakhab.ir/DG7wH

اطلاعیه پذیرش نهایی اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت و آغاز عرضه های اولیه از مورخ ۹۶/۱۲/۲۱.

اطلاعیه پذیرش نهایی اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت و آغاز عرضه های اولیه از مورخ ۹۶/۱۲/۲۱.