اطلاعیه پذیرش اسناد خزانه اسلامی در نمادهای اخزا ۶۰۱ و اخزا ۶۰۲ و اخزا ۶۰۳

لینک کوتاه: https://sakhab.ir/tnRtS

اطلاعیه پذیرش اسناد خزانه اسلامی در نمادهای اخزا ۶۰۱ و اخزا ۶۰۲ و اخزا ۶۰۳

اطلاعیه پذیرش اسناد خزانه اسلامی در نمادهای اخزا ۶۰۱ و اخزا ۶۰۲ و اخزا ۶۰۳

با پذیرش اسناد خزانه اسلامی در سه سررسید جدید، در مجموع امکان ۶۶۰۰ میلیارد تومان تامین مالی دولت از طریق فرابورس فراهم آمد . پذیرش نسبتا سریع این اسناد ضمن کاهش زیان پیمانکاران و طلبکاران دولتی، همزمان با جهش و رشد شاخصهای بازار سهام صورت گرفته است که بنظر میرسد بخش مهمی از نگرانی های سهامداران و فعالان بازار سرمایه را در مورد جذب نقدینگی مرتفع نموده باشد.این اتفاق با کاهش نرخ سود سپرده های بانکی و کنترل و نظارت بانک مرکزی از تخلفات احتمالی بانکها و حتی صندوق های سرمایه گذاری بانکها، بنظر سیاست هماهنگ و موفقی را شاهد هستیم. البته زمان عرضه اولیه اخزاها هنوز مشخص نشده ولی طبیعتا طی هفته آینده حداقل یک سررسید بازگشایی خواهد شد.