اطلاعیه پذیرش اسناد خزانه اسلامی اخزا۸۱۶۱

لینک کوتاه: https://sakhab.ir/9VAxX

‏پذیرش اسناد خزانه اسلامی در نماد «اخزا۸۱۶۱» در ‏بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران ‏

اخزا 8161