اطلاعیه پذیرش اسناد خزانه اسلامی اخزا ۷۲۳۱

لینک کوتاه: https://sakhab.ir/ASUxW

‏پذیرش اسناد خزانه اسلامی در نماد «اخزا۷۲۳۱» در ‏بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران ‏

اخزا 7231