اطلاعیه پذیرش اسناد خزانه اسلامی اخزا ۷۲۲۱

لینک کوتاه: https://sakhab.ir/AOdiE

‏پذیرش اسناد خزانه اسلامی در نماد «اخزا۷۲۲۱» در ‏بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران ‏

اطلاعیه پذیرش اسناد خزانه اسلامی اخزا 7221