اطلاعیه پذیرش اسناد خزانه اسلامی اخزا ۷۱۵۱

لینک کوتاه: https://sakhab.ir/ME0qB

‏پذیرش اسناد خزانه اسلامی در نماد «اخزا۷۱۵۱» در ‏بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران ‏

اطلاعیه پذیرش اسناد خزانه اسلامی اخزا 7151