اطلاعیه پذیرش اسناد خزانه اسلامی اخزا ۷۲۱۱

لینک کوتاه: https://sakhab.ir/B8wb6

‏پذیرش اسناد خزانه اسلامی در نماد «اخزا۷۲۱۱» در ‏بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران ‏

اطلاعیه پذیرش اسناد خزانه اسلامی اخزا 7211