اطلاعیه پذیرش اسناد خزانه اسلامی اخزا ۷۱۸۱

لینک کوتاه: https://sakhab.ir/ZKo8N

‏پذیرش اسناد خزانه اسلامی در نماد «اخزا۷۱۸۱» در ‏بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران ‏

اطلاعیه پذیرش اسناد خزانه اسلامی اخزا 7181