اطلاعیه پذیرش اسناد خزانه اسلامی در نمادهای اخزا۸۱۷ و اخزا۸۱۸

لینک کوتاه: https://sakhab.ir/YLpgs

اطلاعیه پذیرش اسناد خزانه اسلامی در نمادهای « اخزا۸۱۷ و اخزا۸۱۸» در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران