اطلاعیه مهم درباره پذیرش اوراق مشارکت ۲۱ و ۱۸ و ۱۶ درصدی بانکهای سپه و مسکن

لینک کوتاه: https://sakhab.ir/vpVMB

اطلاعیه مهم درباره پذیرش اوراق مشارکت ۲۱ و ۱۸ و ۱۶ درصدی بانکهای سپه و مسکن

اطلاعیه مهم درباره پذیرش اوراق مشارکت ۲۱ و ۱۸ و ۱۶ درصدی بانکهای سپه و مسکن