اطلاعیه عرضه اولیه اسناد خزانه اسلامی با تاریخ سررسید ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ در نماد «اخزا۶۰۲» در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۹

لینک کوتاه: https://sakhab.ir/FvJlX

کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره ۱۱۸۷/الف/۹۶ مورخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۶ این شرکت، روز یکشنبه مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۶ اوراق اسناد خزانه اسلامی با تاریخ سررسید ۱۲/۰۶/۱۳۹۷ برای اولین بار پس از پذیرش در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران در نماد اخزا۶۰۲۱ عرضه می گردد. لذا خواهشمند است نسبت به تعیین کارگزار ناظر برای مشتریان خود در سامانه معاملاتی در نماد ذاخزا۶۰۲ ، دراسرع وقت اقدام فرمائید. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
اطلاعیه عرضه اولیه اسناد خزانه اسلامی با تاریخ سررسید 1397/06/12 در نماد «اخزا602» در روز یکشنبه مورخ 1396/09/19