اطلاعیه عرضه اولیه اسناد خزانه اسلامی با تاریخ سررسید ۰۴ / ۰۷ / ۱۴۰۲ در نماد “اخزا ۹۰۷۱ ” در روز سه شنبه مورخ ۲۵ / ۰۹ / ۱۳

لینک کوتاه: https://sakhab.ir/rrg9N

اطلاعیه عرضه اولیه اسناد خزانه اسلامی با تاریخ سررسید ۰۴ / ۰۷ / ۱۴۰۲
در نماد “اخزا ۹۰۷۱ ” در روز سه شنبه مورخ ۲۵ / ۰۹ / ۱۳