اطلاعیه عرضه اولیه اسناد خزانه اسلامی نماد اخزا ۶۱۵۱

لینک کوتاه: https://sakhab.ir/Ne3mV

کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره ۱۲۱۳/الف/۹۶ مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۶ این شرکت، روز سه شنبه مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۶ اوراق اسناد خزانه اسلامی با تاریخ سررسید ۲۰/۰۸/۱۳۹۸ برای اولین بار پس از پذیرش در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران در نماد (اخزا۶۱۵۱) عرضه می گردد. لذا خواهشمند است نسبت به تعیین کارگزار ناظر برای مشتریان خود در سامانه معاملاتی در نماد ذاخزا۶۱۵ ، دراسرع وقت اقدام فرمائید. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید.

اطلاعیه عرضه اولیه اسناد خزانه اسلامی نماد اخزا 6151