اطلاعیه عرضه اولیه اسناد خزانه اسلامی نماد اخزا ۶۱۳۱

لینک کوتاه: https://sakhab.ir/8eFju

کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره ۱۲۱۲/الف/۹۶ مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۶ این شرکت، روز دوشنبه مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۶ اوراق اسناد خزانه اسلامی با تاریخ سررسید ۱۶/۱۰/۱۳۹۸ برای اولین بار پس از پذیرش در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران در نماد (اخزا۶۱۳۱) عرضه می گردد. لذا خواهشمند است نسبت به تعیین کارگزار ناظر برای مشتریان خود در سامانه معاملاتی در نماد ذاخزا۶۱۳ ، دراسرع وقت اقدام فرمائید. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید

اطلاعیه عرضه اولیه اسناد خزانه اسلامی نماد اخزا 6131