اطلاعیه عرضه اولیه اسناد خزانه اسلامی نماد اخزا ۶۰۹۱

لینک کوتاه: https://sakhab.ir/vK2fy

اطلاعیه عرضه اولیه اسناد خزانه اسلامی نماد اخزا ۶۰۹۱

کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره ۱۲۰۶/الف/۹۶ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۶ این شرکت، روز یکشنبه مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۶ اوراق اسناد خزانه اسلامی با تاریخ سررسید ۱۱/۰۴/۱۳۹۸ برای اولین بار پس از پذیرش در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران در نماد (اخزا۶۰۹۱) عرضه می گردد. لذا خواهشمند است نسبت به تعیین کارگزار ناظر برای مشتریان خود در سامانه معاملاتی در نماد ذاخزا۶۰۹ ، دراسرع وقت اقدام فرمائید
اطلاعیه عرضه اولیه اسناد خزانه اسلامی نماد اخزا 6091