اطلاعیه عرضه اولیه اسناد خزانه اسلامی نماد اخزا ۶۰۸۱

لینک کوتاه: https://sakhab.ir/eijGx

اطلاعیه عرضه اولیه اسناد خزانه اسلامی نماد اخزا ۶۰۸۱

کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره ۱۲۰۵/الف/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ این شرکت، روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ اوراق اسناد خزانه اسلامی با تاریخ سررسید ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ برای اولین بار پس از پذیرش در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران در نماد (اخزا۶۰۸۱) عرضه می گردد. لذا خواهشمند است نسبت به تعیین کارگزار ناظر برای مشتریان خود در سامانه معاملاتی در نماد ذاخزا۶۰۸ ، دراسرع وقت اقدام فرمائید.

اطلاعیه عرضه اولیه اسناد خزانه اسلامی نماد اخزا 6081