اطلاعیه – انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی

لینک کوتاه: https://sakhab.ir/IKQGl

قابل توجه شرکتهای پیمانکاری برای تهاتر مطالبات دولتی با اصل بدهی مالیاتی از طریق اسناد خزانه تسویه در کل کشور:

اطلاعیه

با توجه به پیگیریهای انجام شده و توافقات به عمل آمده کلیه ی شرکت های پیمانکاری که اقدام به ارایه اظهارنامه ی مالیاتی عملکرد سال ۹۵ نموده اند و دارای مطالبات قطعی شده از دولت تا پایان سال مذکور می باشند، می توانند جهت تهاتر طلب و بدهی مالیاتی مندرج در اظهارنامه ی ارسالی به روش اسناد تسویه خزانه به آقای اسکویی در اداره خزانه ی معین استان واقع در بلوار خیام مراجعه نمایند. شایسته است چنانچه مشکل خاصی در این خصوص وجود داشته باشد مراتب جهت پیگیری های بعدی به دفتر انجمن منکس گردد.

 

انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی

 

اطلاعیه - انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی