اسناد خزانه اسلامی فرصتی برای پرداخت بدهی‌های دولتی است

لینک کوتاه: https://sakhab.ir/4wlw4

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان همدان گفت: اسناد خزانه اسلامی و اوراق تسویه خزانه بهترین فرصت برای پرداخت بدهی های دستگاه های دولتی است.

اسناد خزانه

به گزارش خبرنگار مهر، سید ناصر محمودی در جلسه مدیریت بدهی های دولت با اسناد خزانه اسلامی و اوراق تسویه که با حضور استاندار همدان و مدیران کل دستگاه های اجرایی استان همدان برگزار شد، اسناد خزانه اسلامی و اوراق تسویه خزانه را بهترین فرصت برای پرداخت بدهی های دستگاه های دولتی عنوان کرد.

محمودی بر استفاده دستگاه های اجرایی استان همدان از این فرصت برای تهاتر بدهی ها و افزایش درآمد استان با استفاده از این روش ها برای پرداخت بدهی ها تاکید کرد و افزود: یکی از سیاست های اصولی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت یازدهم و دوازدهم استفاده از ابزارهای نوین مالی بوده و هست.

وی گفت: در این راستا بخشی از اعتبارات پیش بینی شده در بودجه سال ۱۳۹۶ و همچنین بر اساس مفاد قانون برنامه ششم توسعه استفاده از ابزارهای نوین مالی شامل اسناد خزانه اسلامی و اوراق تسویه خزانه جایگزین تخیص اعتبارات نقدی شده است.

وی گفت: بر این اساس فرصتی در اختیار دستگاه های اجرایی قرار داده شده که از دو ابزار اسناد خزانه اسلامی و اوراق تسویه برای پرداخت بدهی های خود به اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده کنند.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه سقفی برای استان ها در استفاده از این اعتبار تخصیص نیافته است و بیشتر اشخاص متقاضی استفاده از این اوراق، درخواست تهاتر بدهی های مالیاتی خود با مطالبات دستگاه های اجرایی دولتی را دارند بنابراین برای استان ها فرصتی ایجاد شده تا با جذب حداکثری این اعتبارات، وصول درآمدهای مالیاتی خود و آمار تسویه بدهی های دستگاه های دولتی سطح استان را بالاتر ببرند.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان همدان گفت: بر اساس قانون بودجه سال ۹۶ به دولت اجازه داده شده تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال از اوراق تسویه خزانه برای تهاتر بدهی ها و مطالبات اشخاص خصوصی و تعاونی استفاده کنند.

محمودی اضافه کرد: با توجه به اینکه در این مورد سقفی برای استانها درنظر گرفته نشده هر استانی که بتواند ارتباط خوبی برقرار کند و درخواست تهاتر خود را اعلام کند و از اسناد خزانه و اوراق تسویه استفاده کند می تواند بیشترین بهره را ببرد تا بر این اساس آمار تسویه استان بالا رود.

محمودی اشاره کرد: تاکنون ادارات کل ورزش و جوانان، راه و شهرسازی و شهرداری مهاجران از اوراق تسویه استفاده کرده اند اما سایر دستگاه های اجرایی هنوز اقدامی نکرده اند.

وی گفت: استان همدان در سال ۹۵ در جذب اوراق تسویه رتبه چهارم را در کشور کسب کرده است.