اسناد خزانه ارزشمند ترین اوراق بازار سرمایه

لینک کوتاه: https://sakhab.ir/isNk8

معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، اسناد خزانه را بی ریسک ترین و ارزشمندترین اوراق بازار سرمایه معرفی کرد.

معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور طی سخنانی در جلسه شورای معاونین وزارت امور اقتصادی و دارایی که با حضور رییس جمهوری برگزار شد، اسناد خزانه را بی ریسک ترین و ارزشمندترین اوراق بازار سرمایه معرفی کرد.

به گزارش روابط عمومی سمات به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، سید رحمت اله اکرمی در گزارشی از عملکرد بودجه سال ۱۳۹۷ با اشاره به رقم ۳۸۶ هزار میلیارد تومانی بودجه سال ۱۳۹۷ کشور، عملکرد هفت ماهه بودجه امسال کشور را معادل ۱۸۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد.

وی تصریح کرد: هیچ سالی نبوده است که ارقام استفاده شده از تنخواه بانک مرکزی و اسناد خزانه کوتاه مدت (زیر یک سال) تا پایان سال، تسویه نشود.

اکرمی با بیان اینکه معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور تمامی اوراق منتشره در سال های قبل را در راس موعد مقرر بازپرداخت کرده است، افزود:  تلاش می کنیم تا پایان سال نیز همین رویه ادامه داشته باشد.

اکرمی گفت: دستور رییس جمهوری در خصوص اولویت بازپرداخت اوراق خزانه حتی پیش از حقوق و مزایا، نصب العین همکاران معاونت قرار گرفته است، به نحوی که امروز بی ریسک ترین و ارزشمندترین اوراق بازار سرمایه، اسناد خزانه محسوب می شود.