ارزش معاملات امروز بازار بدهی

لینک کوتاه: https://sakhab.ir/slvMf

مجموع ارزش معاملات امروز بازار بدهی ۱،۲۵۹٫۹۷ میلیارد ریال بوده است که از این رقم ۶۶۴٫۲۹ میلیارد ریال آن در فرابورس و ۵۹۵٫۶۸ میلیارد آن در بورس معامله شده است. از این میان بیشترین حجم معاملات مربوط به نمادهای مشهد۶۱۲۱ با تعداد ۴۵۰،۱۷۷ برگه، سخاب۴ به تعداد ۲۱۹،۳۹۳ برگه، سخاب۷ به تعداد ۱۴۶،۱۰۸ برگه و مپارس۷۱۲۱ با تعداد ۱۴۰،۰۰۰ برگه بوده است.