احتمال افزایش نرخ سود اوراق بدهی

لینک کوتاه: https://sakhab.ir/jjkHY

مدیر سرمایه گذاری تامین سرمایه سپهر تاکید کرد:

احتمال افزایش نرخ سود اوراق بدهی

مدیر سرمایه گذاری تامین سرمایه سپهر تاکید

به دنبال افزایش انتشار اسناد خزانه های جدید ، مدیر سرمایه گذاری شرکت تامین سرمایه سپهر معتقد است: نرخ سود ۱۷ درصد به ویژه برای اوراق با سررسید بلندمدت این عدد باقی نمی ماند .

سید علی خسروشاهی دراین باره اضافه کرد: از آنجا که کسری بودجه درسال جاری افزایش یافته ، درنتیجه دولت به منظورجبران کسری بودجه ، قصد دارد بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند، البته این انتشار در چارچوب قانون بودجه است.

مدیر سرمایه گذاری تامین سرمایه سپهر گفت: با تسویه اوراق و اسناد دولتی که به تدریج به زمان سررسیدشان نزدیک می شود به منابع مالی جدید مورد نیاز است.

اواضافه کرد: با توجه به وضعیت کنونی ، فعلا محلی برای تامین وجوه این اوراق موجود نیست، دولت هم دیگر نمی تواند برای افزایش درآمدهای نفتی و مالیاتی نیز حسابی بیشتر از این باز کند، لذا انتشار اوراق بدهی جدید تا سقف مجاز قانون بودجه ، اجتناب ناپذیربه نظر می رسد.

خسرو شاهی با بیان اینکه دولت این اختیاردارد تا درسال جاری بالغ بر ۵۰ هزارمیلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کند، تصریح کرد: اخیرا این اوراق به نام اخزا ۶۱۱ ،۶۰۱ تا ۶۰۶ منتشر شده است.

او با بیان اینکه درحال حاضر نرخ اوراق ۱۴ تا ۱۵ درصداست، اضافه کرد: این نرخ با توجه به وضعیت اقتصادی کشور ماندگاری چندانی نخواهد داشت .

به گزارش خبرنگارما، درهفته های اخیر پذیرش ۹۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه با نماد ” اخزا ۶۱۱ ” درفرابورس صورت گرفته است. ۱۰۵۰۰ میلیارد تومان دیگر از این اسناد در نمادهای اخزا ۶۰۱ تا اخزا ۶۰۶ درحال تخصیص به طلبکاران از دولت است که به مرور در فرابورس پذیرش و درج خواهند شد.