تضمین کننده این اوراق چه سازمانی است؟

تضمین اوراق با دولت است.

https://goo.gl/jq45dV

Comment on this FAQ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *