اگر در سررسید پول ها پرداخت نشود چه باید کرد؟

قابل واخواهی از مراجع از دولت و بانک ملی میباشد اما طبیعتا چون دولت نمیخواهد ابزار سخاب برای پرداخت مطالبات پیمانکاران را حفظ نماید، احتمال نکول اوراق نزدیک به صفر است.

https://goo.gl/rcAa1N

Comment on this FAQ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *