سررسید اسناد خزانه اسلامی در نماد اخزا۶۲۲۱ و توقف نماد معاملاتی مذکور

کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی اسناد خزانه اسلامی در نماد (اخزا۶۲۲۱)، به منظور پرداخت مبالغ اسمی این اوراق، در پایان معاملات فردا سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ متوقف می گردد. همچنین پیرو تدابیر اتخاذ شده از سوی دولت محترم مبنی بر پرداخت به موقع مبالغ اسمی …

سررسید اسناد خزانه اسلامی در نماد اخزا۷۰۵۱ و توقف نماد معاملاتی مذکور

کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی اسناد خزانه اسلامی در نماد (اخزا۷۰۵۱)، به منظور پرداخت مبالغ اسمی این اوراق، در پایان معاملات روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ متوقف می گردد. همچنین پیرو تدابیر اتخاذ شده از سوی دولت محترم مبنی بر پرداخت به موقع مبالغ …

توقف نماد معاملاتی اسناد خزانه اسلامی در نماد (اخزا۷۱۱۱)

به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی اسناد خزانه اسلامی در نماد (اخزا۷۱۱۱)، به منظور پرداخت مبالغ اسمی این اوراق، در پایان معاملات امروز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ متوقف می گردد. همچنین پیرو تدابیر اتخاذ شده از سوی دولت محترم مبنی بر پرداخت به موقع مبالغ اسمی اسناد خزانه اسلامی در نماد …

دستورالعمل سازمان امور مالیاتی موضوع نحوه اجرای بند ز تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸

دستورالعمل سازمان امور مالیاتی موضوع نحوه اجرای بند ز تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ ابلاغ شد.   دستورالعمل سازمان امور مالیاتی موضوع نحوه اجرای بند ز بصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸، طی نامه شماره ۲۰۰/۹۸/۵۱۰ در تاریخ ۹۸/۰۳/۲۸ توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ گردید. متن …