تماس با ما

برای تماس سریع می توانید از شماره تلفن   ۰۹۹۰۱۹۱۸۱۷۲ استفاده نمایید

همچنین می توانید برای تماس برقرار کردن از شماره تلفن شهری  ۰۲۱۲۲۸۸۲۸۰۰ استفاده نمایید

برای مشاهده اطلاعیه ها و اخبار لحظه ای می توانید از به کانال تلگرام سخاب بپیوندید

کانال اطلاع رسانی sakhab